Online shop Steun ons

Steun ons

Ons ondersteunen als :

De uitdagingen waaraan het culturele milieu het hoofd moet bieden zijn hoe langer hoe belangrijker. Gelijktijdig met de belangrijke ondersteuning door onze mecenassen en onze partners, is het Musée de la Photographie eropuit een ondersteuningsgroep samen te stellen om te helpen de eisen van veerkracht en kwaliteit voort te zetten. Wanneer u zich geroepen voelt om te investeren in een missie ten overstaan van onze instelling, sluit u dan aan bij onze Groep van Vrienden van het Museum !

Door een jaarlijkse bijdrage te storten toont u uw interesse, wordt u een morele en financiële kracht en en draagt u, aan onze zijde, bij om op koers te blijven bij onze diverse opdrachten : verzamelen, conserveren, bestuderen, tentoonstellen, opleiden.

photo Musée

Kies het statuut dat u het beste past in verhouding met uw profiel, met de aangeboden voordelen en met de bijdrage.

Een gift doen

Een financiële gift, een schenking, een legaat... Sinds 30 jaar al is het Musée de la Photographie u erkentelijk voor alle blijken van sympathie, van ondersteuning en van waardering. Laat onze geschiedenis niet teloor gaan ! Zoals veel non-profit instellingen zet het Musée de la Photographie zich in voor de toekomst met een geheugen voor het verleden. Het legaat is een middel om uzelf en uw actie deel te doen uitmaken van de toekomst.

Een gift doen Contacteren

Elk partnership / lidmaatschap kan verfraaid worden met een extra gift, los van de bijdrage. Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Elke gift moet apart van de bijdrage gestort worden met de vermelding : “Familienaam – voornaam + gift”.

Onze waarden, ons engagement... het museum, ondernemer voor de toekomst :

Conserveert en breidt :

Conserveert en breidt zijn collecties, die 1.500.000 negatieven en 100.000 foto's tellen, uit.

Ondersteunt en moedigt aan :

  1. De groei en de erkenning van de kunstenaars door de aankoop en het tentoonstellen van hun werken.
  2. De jeugd, via didactische, speelse en creatieve ateliers.
  3. Het sociale leven, dank zij de stages in eigen huis die vorming en sociale integratie toelaten.
  4. Het beschermen van de natuur in het park van 80 aren, beplant met meerdere opmerkelijke bomen.
  5. Het lokale, regionale, nationale en internationale patrimonium via de verwezenlijkte fotoprojecten.
  6. De fotograaf via zijn Prix National Photographie Ouverte dat de geselecteerde fotografen de mogelijkheid tot erkenning biedt en, gedurende een seizoen, tentoongesteld te worden in het museum.