Espace presse
FR NL

WEDSTRIJD FOTO - PRIX NATIONAL PHOTOGRAPHIE OUVERTE

Nieuwe data

Het Musée de la Photographie lanceert de 18de editie van zijn Prix National Photographie Ouverte die, in de loop der jaren, heel wat fotografen heeft zien deelnemen die vandaag op het voorplan staan van de Belgische fotografische scene.

Sinds zijn oprichting in 1981 en via 17 edities heeft de Prix National Photographie Ouverte ruim bijgedragen het uitlichten van de belangrijkste tendensen binnen de fotografie in België.

De Prix National Photographie Ouverte, georganiseerd door het Musée de la Photographie in samenwerking met talrijke instellingen en verenigingen die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van de creatie, bewaart voor de 18de editie de bereidheid tot openheid vermits het zich richt tot alle auteurs die in België geboren zijn of er meer dan een jaar verblijven en tot  alle expressievormen van de fotografie, zonder dat er een thema wordt opgelegd.

De deelnemers worden uitgenodigd hun dossier tussen 2 en 27 november ten laatste op te sturen. De selectie door de jury zal in de eerste helft van de maand februari 2021 medegedeeld worden. Wat de weerhouden werken betreft, deze zullen in het Musée de la Photographie tentoongesteld worden van 22 mei tot 19 september 2021 en gepubliceerd in de catalogus die de tentoonstelling vergezelt.

Alle volledige dossiers die toekomen in de initieel voorziene periode (20 april – 14 mei 2020) zullen eveneens aanvaard worden.

Prijzen :

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Samenstelling van de jury :

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Reglement

1. De prijs staat open voor iedereen, amateurs, beroeps, studenten, kunstenaars die gebruik maken van de fotografie, geboren in België of er gedurende meer dan een jaar verblijvend.

Elke deelnemer zal 6 tot 15 foto’s, zwart-wit of kleur, insturen via elektronische weg en volgens de gedetailleerde aanwijzingen in artikel 2.

Te noteren valt dat het de totale inzending is die door de jury beoordeeld wordt. Het gaat er inderdaad niet om een of ander bijzonder beeld te bekronen, maar wel de coherentie en de kwaliteit van een persoonlijke demarche in zijn totaliteit te onderscheiden. Elke deelnemer mag slechts een enkel dossier indienen, en binnen dat dossier slechts een enkel project.

2. Het dossier zal als volgt samengesteld worden uit 3 onderscheiden elementen :
- Het inschrijvingsformulier, adequaat ingevuld en ondertekend, in formaat pdf
- Het bewijs van betaling van de inschrijving (zie punt 4)

- Een pdf document, apart van het inschrijvingsformulier, met op de eerste bladzijde eventueel een (anonieme) presentatietekst en de gebruikelijke wijze van presentatie van de foto’s (formaat, printtype, inlijsting...). De volgende bladzijden zullen 6 tot 15 foto’s bevatten (1 foto per pagina behalve bij een presentatie in veelvoud zoals diptieken of triptieken bijvoorbeeld). De naam van de auteur of een eventueel pseudoniem mag nergens in het pdf document aanwezig zijn (inhoud, dossiernaam, eigenschappen van het document). Wanneer het dossier gekozen wordt voor de tentoonstelling  zal de naam van de auteur (of zijn pseudoniem in voorkomend geval) aan de jury bekend gemaakt worden en uiteraard aangeduid worden naast de tentoongestelde werken, zoals ook in de communicatie over en de promotie van de tentoonstelling.

3. Het dossier mag uitsluitend via elektronische weg of via een systeem van overdracht van bestanden, gestuurd worden naar mpc.info@museephoto.be met als onderwerp “18e PNPO – naam van de deelnemer”. De verzending moet plaatsvinden tussen 2 en 27 november 2020 om middernacht (datum en uur van afsluiting). Elk onvolledig dossier, dossier buiten de termijn of verstuurd naar een ander mailadres, zal onontvankelijk verklaard worden. Alle volledige dossiers die in de loop van de initieel voorziene periode (20 april – 14 mei 2020) toekomen zullen eveneens aanvaard worden.

4. Het inschrijvingsgeld is vastgesteld op 15 euro, te storten op rekening Belfius BE53 0689 0931 9453 – GKCCBEBB met als vermelding : “naam en voornaam + 18e PNPO”

5. De twaalf bekroonde en geselecteerde laureaten zullen deelnemen aan de tentoonstelling in het Musée de la Photographie van 26 september 2020 tot 17 januari 2021.

Hun werk zal gepubliceerd worden in de brochure die bij deze gelegenheid wordt uitgegeven en waarvan zij 10 exemplaren ontvangen. De laureaten zullen de nodige tentoonstellingsprints (ingelijst of gelamineerd in voorkomend geval) bezorgen zonder financiële tussenkomst van het Musée de la Photographie.

Het Musée de la Photographie zal geen vergoeding betalen voor het tentoonstellen van de werken. De werken voor de tentoonstelling moeten in het Musée de la Photographie toekomen tussen 25 augustus en 15 september, na voorafgaande aankondiging. Het verzenden, het deponeren en het terughalen van de werken gebeuren op kosten en risico van de laureaten. De tentoongestelde werken zullen gedurende de tentoonstelling verzekerd worden door het Musée de la Photographie.

6. Het Musée de la Photographie kan beslissen sommige tentoongestelde foto’s te verwerven voor zijn collectie. Voor deze aankopen zal er een budget worden voorbehouden. Dit zal voor een deel bestaan uit een budget van het museum, en anderzijds uit een gift afkomstig van het partnership met SOFAM. De keuze tot aankoop van een werk van een laureaat wordt enkel overgelaten aan de beoordeling van het Musée de la Photographie.

7. De deelnemers gaan het engagement aan een document van overdracht van de rechten te ondertekenen, waaronder begrepen hun eigendomsrechten wat de tentoonstelling betreft, de reproductie van hun werken in de brochure en, meer algemeen, de publicatie van werken in het kader van de promotie van bovengenoemde tentoonstelling zoals ook van de verdere bekendmaking van de 18de Prix National Photographie Ouverte in aansluitende publicaties.

8. De directie van het Musée de la Photographie is de curator van de tentoonstelling van de laureaten van de 18de Prix National Photographie Ouverte. Het toekennen van de plaats van elke laureaat is de exclusieve bevoegdheid van de curator. De laureaten zullen hierover geïnformeerd worden, evenals over de afmetingen. Indien zij dat wensen kunnen zij schriftelijk een installatieplan  bezorgen zonder dat de curator daar in zijn geheel of gedeeltelijk mee rekening moet houden.

9. De deelnemer stemt zonder voorbehoud in met onderhavig reglement.

Het reglement van de wedstrijd en de wijze van inschrijven kunnen gedownload worden van de site www.museephoto.be of kunnen aangevraagd worden op het mailadres mpc.info@museephoto.be.

Download het formulier (pdf 114ko)


COPYRIGHT © 2012 • DESIGNED BY WWW.MUSEEPHOTO.BE • ALL RIGHTS RESERVED